Javni natječaj za IPARD Mjeru 103

Objavljeno: 28.03.2014

Na temelju članka 22. stavka 1. „Pravilnika o provedbi Mjere 103 –  Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa“ (Narodne novine br. 36/14), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala 

 JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz programa IPAR za Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

 Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 37/14 od 24. ožujka 2014. godine.

 Rok za podnošenje prijava počinje teći od 24. ožujka i traje do 7. travnja 2014.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa, sukladno uvjetima koji su propisani „Pravilnikom o provedbi Mjere 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa (NN 36/14).

Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

Svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju, financirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 103.

Za ulaganja unutar Mjere 103 prihvatljivi su sljedeći sektori :

1. sektor mlijeka i mljekarstva
2. sektor prerade mesa
3. sektor ribarstva
4. sektor prerade voća i povrća
5. sektor vinarstva (osim ulaganja koja su prihvatljiva kroz nacionalni program mjera  pomoći sektoru vina)
6. sektor maslinovog ulja

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr, Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr/ipard

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučene pošiljke s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD«.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku o provedbi Mjere 103 i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr  te Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr/ipard.

Sve informacije o mogućim ulaganjima u okviru Mjere 103 možete pronaći u Pravilniku o provedbi Mjere 103 (NN broj 36/2014) i Vodiču za korisnike za Mjeru 103 koji su objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr

Za više informacija, možete se obratiti na  info@apprrr.hr  i  eafrd@mps.hr.

U prilogu :

1. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz programa IPARD za Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i   dostizanja standarda Zajednice – (NN, 37/14)
2. Pravilnik o provedbi Mjere 103 –  Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa“ (NN, 36/14)
3. Vodič za korisnike za Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice (www.mps.hr/ipard)