Javni natječaj – Restrukturiranje vinograda

Objavljeno: 25.02.2014

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018 (NN, 146/2013), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018 za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 20/14., od 14. veljače 2014. godine. Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje je 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018, sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018 (NN, 146/2013).

Javna potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Svi podaci podnositelja prijave, koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, moraju biti točni i ažurirani.

Visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri Restrukturiranje u 2014. može iznositi 6,0 milijuna EUR-a (protuvrijednost 45.114.000 kuna, sukladno Uredbi Komisije EZ br. 1913/2006).

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su 1.500.000 EUR-a (protuvrijednost 11.278.500 HRK, sukladno Uredbi Komisije EZ br. 1913/2006).

Za prijavu investicije u mjeri Restrukturiranje uz obrazac Prijave (L6_PR_O3) i Skraćeni plan projekta (obrazac L6_PR_O4), koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, potrebno je dostaviti i ostalu natječajnu dokumentaciju (popis obavezne natječajne dokumentacije naveden je u točki IV Javnog natječaja).

Provedbu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sukladno uvjetima propisanim ovim javnim natječajem i odredbama propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014 – 2018 (NN, 146/2013).

Prijava na natječaj, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavlja se u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu).

Dostava se vrši na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014 – 2018, mjera Restrukturiranje«.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i vodiču za korisnike, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr

Obrasci za podnošenje prijava i upute za njihovo popunjavanje nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr. Obrasci se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo jer se u protivnom neće razmatrati.

Dodatne informacije za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini mogu se dobiti u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na broj telefona 01/6002 855.

Više u prilogu.