Javni natječaj – Investicije u vinarije

Objavljeno: 11.03.2014

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN,146/2013), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini.“

 Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 29/14 od 28. veljače 2014. godine. Rok za podnošenje prijava za mjeru „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ je 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013). Javna potpora u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Podnositelji prijave na natječaj moraju ispunjavati preduvjete propisane člankom 4. Pravilnika o provedbi mjere „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013).

Visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ može iznositi 4,9 milijuna EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ su 3.000.000 EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

–   1.500.000 EUR-a za mikro, mala i srednja poduzeća (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006),

–   750.000 EUR-a za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR-a (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1913/2006).

Razina potpore:

–      za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,

–      za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR-a potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova.

Lista dozvoljenih troškova tiskana je u prilogu Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/2013) i njegov je sastavni dio.

Za prijavu mjere „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“, uz prijavni obrazac (L6_PP_O3) i Skraćeni plan projekta (obrazac L6_PP_O4), koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, potrebno je dostaviti i ostalu obaveznu dokumentaciju koja je navedena u poglavlju IV Javnog natječaja.

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu objavljenu u natječaju:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Investicija“.

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom Obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www. mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava (navedeni u točki IV. ovog javnog natječaja) nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr (obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni u papirnatom obliku i na CD-u u digitalnom obliku).

Vodič za korisnike za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. te obrasci za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina dostupni su internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( http://www.apprrr.hr/ )

Dodatne informacije u vezi s mjerom Investicije u vinarije i marketing vina, mogu se dobiti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedeće brojeve telefona: (01) 6002-700 (centrala) te (01) 6002-742 i (01) 6002-744 (Odjel za odnose s javnošću) i elektroničkom poštom na e-mail: info@apprrr.hr

U prilogu:

  1. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru „Investicije u vinarije i marketing vina u 2014. godini“ – (NN, 29/14)
  2. Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN, 146/13.)
  3. Vodič za korisnike za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018   (www.apprrr.hr)
  4. Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (www.apprrr.hr )