Izmjene Zakona o PDV-u: Hrvatska obrtnička komora traži ukidanje obračuna PDV-a po izdanom računu

Objavljeno: 06.05.2014

Hrvatska obrtnička komora (HOK) traži da se u izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ukine odredba prema kojoj obrtnici, obveznici poreza na dohodak, moraju od 1. siječnja 2015. godine obračunavati PDV po izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge.

Time bi obrtnici i dalje imali mogućnost plaćanja PDV-a tek nakon što naplate svoja potraživanja, kao što je i sada praksa, a što je Zakonom o PDV-a iz 2013. godine ukinuto, s rokom primjene 1. siječnja 2015. godine.

Ovaj zahtjev HOK je danas uputio Ministarstvu financija u okviru otvorenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o iskazu o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.

-Primjena odredbe o obračunu PDV-a po ispostavljenom računu izuzetno će negativno utjecati na poslovanje obrtnika i izazvati nesagledivu štetu za cjelokupno obrtništvo, a time i za hrvatsko gospodarstvo. U uvjetima poslovanja kada vlada velika nelikvidnost i kada se ne poštuju rokovi plaćanja, obrtnici često ne uspijevaju naplatiti izdane račune ili ih naplaćuju s velikim zakašnjenjem. Obrtnici su mikro i mali poduzetnici te su nužno vezani uz veće gospodarske subjekte pa si u takvom položaju ne mogu dopustiti pozivanje na rokove plaćanja, jer kao slabija strana često izgube kupca i poslovnog partnera. Propisani postupci prisilne naplate potraživanja za njih su preskupi i traju predugo. Osim toga, ako ne pokrenu sudski postupak, potraživanja ne mogu niti otpisati kao nenaplativa – stoji u obrazloženju zahtjeva Hrvatske obrtničke komore.

Hrvatska obrtnička komora ovaj je zahtjev uputila Ministarstvu financija i uoči donošenja Zakona o PDV-u 2013. godine. Osim obračuna  PDV-a po naplati računa, HOK traži još nekoliko izmjena – uvođenje nižih stopa PDV-a za određene djelatnosti, po uzoru na druge članice Europske unije i to:  5% za tradicijske i umjetničke obrte, 13% na frizerske usluge i cvjećarsko-aranžerske usluge koje se odnose na prodaju rezanog i komadnog cvijeća, 13% kod prijevoza putnika i prtljage u povremenom obalnom pomorskom prometu na plovnim objektima nautičkog turizma te sniženu stopu od 13% u cjelokupnom ugostiteljstvu, bez obzira na mjesto konzumacije.

Prijedlog HOK-a je i da se propiše praktičan i provediv način otpisa nenaplativih potraživanja bez plaćanja PDV-a i poreza na dohodak ili dobit, u slučajevima kada vjerovnik vidi da neće moći naplatiti potraživanje. Donošenjem Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 35/14.) promijenjeni su uvjeti kupnje, odnosno uvjeti (ne)povrata pretporeza kod kupnje i održavanja pojedinih vozila pa HOK traži da se taksativno navede kod kojih se to vozila ostvaruje pravo na odbitak pretporeza kod kupnje i troškova tih vozila. Time bi se izbjegle zabune u tretiranju pojedinih vozila i smanjile mogućnosti za široko tumačenje od strane poreznih i carinskih djelatnika i tijela.

******

Ulaskom RH u EU otvaraju se granice, protočnost ljudi i roba je neograničena te HOK smatra da je nužno pružiti uvjete našim gospodarstvenicima da budu konkurentniji, odnosno da imaju iste uvjete i polazišne točke.

-uvođenje snižene stope PDV-a od 5% kod tradicijskih i umjetničkih obrta

Radi se o obrtima čiji proizvodi nastaju većinskim udjelom ručnog rada (radno intenzivni). S obzirom da ovakva proizvodnja ima višu cijenu u odnosu na masovnu proizvodnju, ovi obrtnici suočeni su s teškom situacijom na tržištu i stalnom i neizvjesnom borbom za opstanak. Kako je prihvaćanjem Direktive 2006/112/EZ uvedena snižena stopa PDV-a na slične djelatnosti za koje je potreban intenzivan rad, mišljenja smo da našim obrtnicima moramo pružiti slične uvjete poslovanja. Molimo da se za mogućnost prava na sniženu stopu PDV-a uzmu i obrtnici koji su nositelji Uvjerenja i prava na isticanje Znaka tradicijskog i umjetničkog obrta kojeg izdaje Hrvatska obrtnička komora.

-uvođenje snižene stope PDV-a od 13% na frizerske usluge i cvjećarsko-aranžerske usluge koje se odnose na prodaju rezanog i komadnog cvijeća

Kako je prihvaćanjem Direktive 2006/112/EZ i Slovenija uvela snižene stope PDV-a na ove djelatnosti, mišljenja smo da našim gospodarskim subjektima moramo pružiti iste, odnosno slične uvjete poslovanja poput naših izravnih konkurenata.

Popis zemalja koje imaju reduciranu stopu za frizere:

Irska 9%, Cipar 5%, Luksemburg 6%, Nizozemska 6%, Poljska 8%, Slovenija 9,5%,

Člankom 122. Direktive 2006/112/EZ jasno je naznačeno da zemlja članica može primijeniti sniženu stopu na opskrbu živih biljaka i drugih florističkih proizvoda, uključujući lukovice, korijenje i slično, te rezano cvijeće i ukrasno lišće.

Popis zemalja koje imaju reduciranu stopu za cvijeće:

Belgija 6%, Češka 15, Njemačka 7%, Grčka 13%, Francuska 5,5%, Irska 13,5%, Italija  10%, Luksemburg 6%, Nizozemska 6%, Austrija 10%, Poljska 8%, Slovenija 9,5%

-uvođenje snižene stope PDV-a od 13% kod prijevoza putnika i prtljage u povremenom obalnom pomorskom prometu na plovnim objektima nautičkog turizma (mali brodari)

Prilog III. Direktive 2006/112/EC sadrži popis dobara i usluga za koje nacionalna zakonodavstva država članica EU mogu propisati snižene stope PDV-a za isporuku tih dobara i usluga. Tako se, između ostalog, pod točkom (5), navodi da prijevoz putnika i prtljage može biti predmetom snižene stope PDV-a. Ovu mogućnost iskoristile su sve zemlje Europske unije na Mediteranu pa tako primjenjuju redom sljedeće porezne stope za prijevoz putnika morem:

Cipar 9%, Grčka 13%, Španjolska 10%, Francuska 10%, Italija 10%, Malta 0%, Portugal 6%, Slovenija 9,5%.

– primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost do 13 % treba biti jednaka u cjelokupnom ugostiteljstvu, bez obzira na mjesto konzumacije

Odredba čl. 34. Pravilnika o PDV-u, prilikom poreznih nadzora tumači se na način da se bilo kakva konzumacija hrane ili pića izvan ugostiteljskog objekta treba oporezivati stopom poreza na dodanu vrijednost od 25%, što ugostitelji smatraju neopravdanim i teško praktično provedivim.

I one ugostiteljske usluge koje su konzumirane izvan objekta podrazumijevaju, prije svega, primarne troškove pripreme hrane, ali sadrže i druge usluge/troškove, poput odgovarajuće ambalaže, jednokratnog pribora, vrećice, a ukoliko je riječ o dostavljenoj hrani ili piću, tada u te troškove ulazi i trošak zapošljavanja vozača, kupnje i održavanja vozila, goriva i dr.

 

Preuzeto sa: www.hok.hr