Izmjene u 2015.godini

Objavljeno: 12.01.2015

Početkom godine startamo sa promjenama. 1. Izmjena žiro računa za zdravstveno osiguranje

U Narodnim novinama 150/14 objavljena je   Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. Godini.  Izmijenjeni su žiro računi  vezano za plaće  za:

1. Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

2. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

Koji se od 01.01.2015.godine plaćaju na novi žiro račun:   HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Izvod iz Naredbe u nastavku meila.

 2. Izmjene prireza

Pri obračunu plaća u siječnju treba obratiti pažnju na nove stope prireza koje su propisale neke općine i gradovi.

Prirez  od 01.01.2015.godine za  Buzet iznosi 6%, za Kanfanar 5% a za Pulu 12%.

Ostale promijenjene stope prireza možete naći na web stranici Porezne uprave:

http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1132&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FNaslovnica%2Easpx

3. Izmjena minimalne plaće

U Narodnim novinama 151/14 objavljena je  Uredba o visini minimalne plaće

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.029,55 kuna. Primjenjuje se pri obračunu plaće za siječanj.

4. Izmjena osnovica obveznog osiguranja

U Narodnim novinama 153/14 objavljena je  Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu. Naredbom su malo povećane osnovice za plaćanje obveznih doprinosa, ali primjenjuju se  za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2015. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2015.

Skraćeni pregled osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja u privitku.

5. Zapošljavanje invalida

Od 1. siječnja 2014. za sve poslodavce koji zapošljavaju najmanje 20 radnika propisana je obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, što znači da trebaju zaposliti osobe s invalidnošću. Kvota se određuje u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.  Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom moguće je ostvariti poticaje a za nezapošljavanje (ako obveza postoji) od 1. siječnja 2015., propisana je novčana naknada, u visini   30% od minimalne plaće (3.029,55 kn) mjesečno za svaku osobu  koju su bili dužni zaposliti.

Poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih  nemaju obveze kvotnog zapošljavanja.

Više u Narodnim novinama 2/15 u kojima su objavljeni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

6. Zapošljavanje mladih radnika

U Narodnim novinama 144/14 objavljen je  Zakon o   izmjenama i dopunama Zakona o do­prinosima. Njime se omogućuje poslodavcu koji zaposli mladu osobu (u dobi do 30 godina starosti)  na neodređeno vrijeme, da  ne mora za nju plaćati doprinose na plaću (do­prinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje) i to u razdoblju do 5 godina od po­četka zaposlenja. Uvjet je da  do dana sklapanja tog ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Detaljnije u čl.26a    Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima   objavljenim u Narodnim novinama 157/14.

PRIHODI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  1. OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Od 1. siječnja 2015. godine, prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi obveznog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na račun HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje.

1.1. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine

– 8486 Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa,
– 8494 Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
– 8508 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
– 8516 Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina,
– 8524 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima i
– 8540 Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem drugog dohotka.

1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa od 8486 do 8540 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.2. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

-8400 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
-8419 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
-8427 Doprinos za zdravstveno osiguranje s osnove rada za poslodavce strana predstavništva i međunarodne organizacije,
-8435 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca, obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30.06.2000. godine,
-8443 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
-8451 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavce, obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
-8478 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
-8532 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
-8664 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
-8672 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – za osiguranike koji privatno borave u inozemstvu, koji naplaćuje HZZO,
-8680 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću),
-8800 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti, prema godišnjoj osnovici,
-8826 Doprinos za zdravstveno osiguranje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku,
-8834 Doprinos za zdravstveno osiguranje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika i
-8842 Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos plaća na teret Državnog proračuna.

1.2.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8400 do 8842 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

1.3. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem JOPPD izvješća – od 1. 1. 2014. godine

– 8630 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa,
– 8648 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
– 8656 Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osobe osigurane u određenim okolnostima i
– 8710 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima.

1.3.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8630 do 8710 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).

1.4. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

-8559 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca pravnu osobu,
-8567 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca fizičku osobu,
-8575 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi rada, za poslodavca strana predstavništva i međunarodne organizacije,
-8591 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici,
-8613 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima,
-8621 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – obveze utvrđene u postupku nadzora nadležnih tijela,
-8699 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit (na poduzetničku plaću) i
-8818 Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osobe osigurane u određenim okolnostima.

1.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrsta doprinosa od 8559 do 8818 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.