Izmjene i dopune pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Objavljeno: 30.09.2015

U Narodnim novinama 102/15  objavljen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.  Pravilnik stupa na snagu 01. listopada a njime se:

– U obračunske  isprave dodaje po jedan obvezan podatak (stupac: vrste i iznosi doprinosa za obvezna osiguranja koja se utvrđuju na osnovicu),

– Obrazac obračuna isplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac IP1) i obrazac obračuna isplaćene otpremnine (obrazac IO1), koji su otisnuti u prilogu  Pravilnika  postaju neobavezni  (mogu se koristiti ali mogu se i samostalno kreirati sa propisanim podacima),

– Obvezni ostaju Obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće (obrazac NP1), kao i obrazac obračuna neisplaćene ili djelomično neisplaćene otpremnine (obrazac NO1), otisnuti u prilogu  Pravilnika (kao obvezni obrasci).