Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Objavljeno: 21.09.2015

U NN 97/2015 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, kojim se pojednostavljuje evidencija radnog vremena radnika.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN broj 32/2015), u čl. 8., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.” To bi značilo da su obrtnici, mali poslodavci koji nisu vezani kolektivnim ugovorom (kao npr. ugostiteljstvo, građevina, trgovina) i nemaju pravilnik o radu, dužni u evidencijama o radnicima evidentirati početak i završetak radnog vremena, ali nisu dužni evidentirati dnevni i tjedni odmor radnika.

Izmjene i dopune pravilnika stupaju na snagu 19. rujna 2015. godine.