Higijenski minimum, sanitarne knjižice – izmjena Zakona

Objavljeno: 17.06.2015

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 225. sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine usvojila Nacionalni program reformi, gdje se uz ostalo želi rasteretiti gospodarstvo smanjenjem različitih davanja. 

Između ostalih i naknada za

– edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom

– i zdravstvene preglede na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom,

oba u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Iz Odluke Vlade :

Naziv neporeznog davanja Nadležno ministarstvo Ciljano smanjenje razine davanja u % Procijenjeno smanjenje davanja u HRK Rok za izmjenu propisa (sukladno članku 4. ove odluke)
Naknade za edukacije o higijeni osoblja koje rade u neposrednom kontaktu s hranom Ministarstvo zdravlja 50 % 7,6 mil 90 dana
Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdrav. nadzorom Ministarstvo zdravlja 50 % 42 mil 90 dana

U predloženim izmjenama i dopunama Zakona :

– povećava se razdoblje u kojem se moraju obavljati liječnički pregledi, čl. 2. (bilo 6 mj., sada prijedlog 12 mj.)

– troškove zdravstvenih pregleda određuje Odlukom ministar, čl. 3.

– povećava se razdoblje u kojem se moraju obnavljati (tečajevi) potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, čl. 4., (bilo 4 god., sada prijedlog 6 god.)

– troškove tečajeva čl. 6., određuje Odlukom ministar, a ne svaka zdravstvena ustanova i druga pravna osoba posebno kao do sada. Isto tako proširuje se i na druge pravne osobe mogućnost provođenja edukacija ako dobiju odobrenje Ministra za ove poslove, čl. 5.