Izmjena Zakona o trgovini

Objavljeno: 01.04.2014

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, došlo je do izmjena na koje molimo da obratite pažnju. Posebno ističemo:

1. Obvezu da za vrijeme prodaje, na prodajnom mjestu  uvijek imate isprave o robi

Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o trgovini, trgovci, OPG-i, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik šumoposjednika, fizičke i pravne osobe koje posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov ili uzgoj riba, registrirani proizvođači, udruge i druge neprofitne pravne osobe moraju za vrijeme obavljanja trgovine ili prodaje u prodajom objektu ili na prodajnom mjestu imati isprave kojim mogu dokazati zaduženje i razduženije te cijenu robe koju prodaju, a na zahtjev inspektora iste mu dati na uvid.  Isprave o robi u prodajnom objektu moraju imati osobito podatke o:

– imenu ili nazivu dobavljača,
– broju i nadnevku isprave o zaduženju ili razduženju robe,
– nazivu, mjernoj jedinici i količini robe,
– prodajnoj cijeni robe,
– promjeni prodajne cijene robe,
– zaduženju za vlastitu robu.

2. Obvezu izmjene dvije  obavijesti o zabranama (za alkohol ostaje ista) :

– zabranjuje se prodaja duhana i duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina u skladu s posebnim propisom,
– zabranjuje se oglašavanje, izlaganje i prodaja robe pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 godina

Zbog toga što je zabrana prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima detaljnije propisana odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, a  u prodajnom objektu više ne smiju oglašavati, izlagati niti prodavati  tiskovine s pornografskim sadržajem.

3. Obvezu isticanja radnog vremena čitko za potrošače

Istaknuta oznaka radnog vremena mora biti uvijek vidljiva i čitljiva potrošačima (ne smije biti istaknuta na mjestu koje nije vidljivo potrošačima ni skrivena drugim oznakama)

Ostale novosti pročitajte u informaciji u privitku.