IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

Objavljeno: 21.01.2016

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (Narodne novine broj 96/2015), Ministarstvo poljoprivrede objavilo je IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«. 

 1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (Narodne novine broj 115/2015), u točki 8. podtočki 1. riječi: »1. veljače« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka«.

2. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.