Izmjena Natječaja – Ruralni razvoj, Podmjera 6-3

Objavljeno: 15.07.2015

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je IZMJENU NATJEČAJA za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (NN 46/15) točka 7. mijenja se i sada glasi:

»(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 31. srpnja 2015.

(2) Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. natječaja počinje teći od 12. svibnja 2015. i traje do 31. srpnja 2015.«

U ostalim dijelovima predmetni natječaj ostaje neizmijenjen.

Izmjena natječaja objavljena je u Narodnim novinama broj 76/15. od 10. srpnja 2015. godine.

U prilogu se nalazi :

  1. Izmjena Natječaja – ( NN  76/15.)
  2. Natječaj – ( NN  46/15.)
  3. Pravilnik – ( NN 42/16.)