Izmjena Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD ( Narodne novine br. 63/12.)

Objavljeno: 26.06.2012

 Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 63/12. objavljena Izmjena javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 55/12 od 16. svibnja 2012…

 

Izmjena se odnosi na :

Mjeru 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice, te na

Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice.

 U točki VII. objavljenog javnog natječaja riječi »2. srpnja 2012.« zamjenjuju se riječima »13. srpnja 2012.«.

 U ostalim dijelovima tekst natječaja ostaje neizmijenjen.

U prilogu dostavljamo tekst Javnog natječaja ( NN 55/12.)  za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz programa IPARD za:

Mjeru 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice, te tekst Izmjena Javnog natječaja ( NN 63/12.) za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa.

16-865-3888-80-2012_POK_Javni natječaj_IPARD_NN_63_2012-06-26