Ispravak pravilnika o izmjeni pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Objavljeno: 03.05.2016

 

PredmetISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

Narodne novine broj 40/16.

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene pogreške u Pravilniku o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 15/16 od 17. veljače 2015. godine, te Ministarstvo poljoprivrede daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

U Pravilniku o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (»Narodne novine«, broj 88/15, 99/15, 119/15, 15/16) umjesto teksta:

»u članku 11. stavku 1. broj »60« mijenja se u broj »90«.

treba stajati tekst:

»u članku 17. stavku 1. broj »60« mijenja se u broj »90«.

Ispravak Pravilnika  je objavljen u Narodnim novinama broj 40/16. od  02. svibnja 2016. godine.