Investicije u vinarije i marketing vina

Objavljeno: 11.05.2015

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018. 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 49/15., a stupa na snagu 07.05.2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicija u okviru provedbe Nacionalnog programa su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

– EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe):

– EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR;

– EUR 550.000 za velika poduzeća koja nisu obuhvaćena podstavkom 2. ovoga stavka.

Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za provedbu mjere Investicija  jednom ili više puta tijekom financijske godine u ovisnosti o raspoloživosti sredstava.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Korisnici sredstava za mjeru Investicija kojima je Agencija za plaćanja donijela Odluku o odobrenju projekta kao i iznos odobrenih i isplaćenih sredstava bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva i mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješit će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 129/2014).

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 129/2014).

U prilogu se nalazi :

  1. Pravilnik – ( NN  49/15.)