INTERNI AKT ZA POTREBE FISKALIZACIJE

Objavljeno: 21.12.2012

Što treba sadržavati interni akt za potrebe fiskalizacije ?

 Svi obveznici fiskalizacije trebaju na računu iskazati sve podatke iz čl. 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12). Broj računa treba iskazati u tri dijela i to: numerički broj računa, oznaku poslovnog prostora i broj naplatnog uređaja…

Numerički broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije treba propisati internim aktom, koji se čuva kod poduzetnika, obveznika fiskalizacije, a predočuje se za potrebe poreznog nadzora.

Primjer internog akta:
Obrt „Jadranka.“ obavlja djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića. Djelatnost se obavlja u tri odvojena ugostiteljska objekta, a u svakom objektu obavlja naplatu u gotovini na dva naplatna uređaja.

 

Sukladno čl. 11., st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12.), obrt „Jadranka“ zastupano  po vlasniku obrta Jadranki J. donosi

ODLUKU
kojom se o uređuju pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodjeljivanje oznake poslovnih prostora

1. Numerički broj računa po svakom naplatnom uređaju počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „n“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa.

2. Obrt „Jadranka“. sa sjedištem na adresi Ilica 100, Zagreb obavlja djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića u prostorima kako slijedi:
• Ilica 100, Zagreb,
• Sesvetska 15, Zagreb i
• Zagrebačka 1, Zaprešić.

3. Dodjeljuju se oznake prostora kako slijedi:
• Ilica 100, Zagreb, oznaka PJ1,
• Sesvetska 15, Zagreb, oznaka PJ2,
• Zagrebačka 1, Zaprešić, oznaka PJ3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013.

4. Naplatni uređaji u poslovnim prostorima su:

   • Ilica 100, Zagreb
– naplatni uređaj PC kasa: 01
– naplatni uređaj tablet: 02

• Sesvetska 15, Zagreb
– naplatni uređaj tablet: 01
– naplatni uređaj tablet :02

• Zagrebačka 1, Zaprešić
– naplatni uređaj tablet: 01
– naplatni uređaj PC kasa: 02

                                                                                                Obrtnik:
                                                                                                      J.J.

 

Prema navedenom primjeru brojevi računa trebaju na dan 1. siječnja 2013. započeti po poslovnim prostorima i po svakom naplatnom uređaju kako slijedi:

• Ilica 100, Zagreb
– za prvi naplatni uređaj: 1-PJ1-01
– za drugi naplatni uređaj 1-PJ1-02

• Sesvetska 15, Zagreb
– za prvi naplatni uređaj: 1-PJ2-01
– za drugi naplatni uređaj 1-PJ2-02

• Zagrebačka 1, Zaprešić
– za prvi naplatni uređaj: 1-PJ3-01
– za drugi naplatni uređaj 1-PJ3-02

 

Daljnji slijed računa za poslovni prostor PJ1, Ilica 100 za prvi naplatni uređaj će biti: 2PJ1-01 za drugi račun, 3-PJ1-01, za treći račun …. do n-PJ1-01. n predstavlja posljednji izdani račun u tekućoj godini pod 31. prosinca.