Informacija poljoprivrednicima o dodjeli novih prava na plaćanja u 2015.

Objavljeno: 12.01.2015

Na Internet stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljena je sljedeća Informacija poljoprivrednicima o dodjeli novih prava na plaćanja u 2015. i prijenosu prava kod kupnje ili zakupa cijelog ili dijela gospodarstva: „Ministarstvo poljoprivrede objavljuje važne upute poljoprivrednicima koji za 2015. godinu žele ostvariti prava na plaćanja u okviru programa osnovnog plaćanja. 

Poljoprivrednicima će se u 2015. godine dodjeljivati nova prava na izravna plaćanja temeljem utvrđene poljoprivredne površine u 2015. godini. Prava na izravna plaćanja dodijeljena poljoprivrednicima za 2013. i 2014. godinu prestala su važiti na dan 31. prosinca 2014. godine.

Aktivni poljoprivrednik/kupac ili zakupnik koji u razdoblju od 15.5.2014. do 15.5.2015. kupi ili uzme u zakup cijelo ili dio gospodarstva, može koristiti pripadajuće vrijednosti plaćanja iz 2014. godine kao referentne vrijednosti za određivanje novih prava u 2015. godini. Pri tome aktivni poljoprivrednik/prodavatelj ili zakupodavac mora na temelju ugovora potpisanog prije 15.5.2015. zajedno s gospodarstvom ili dijelom gospodarstva prenijeti aktivnom poljoprivredniku/kupcu ili zakupcu odgovarajuća nova prava koja mu se trebaju dodijeliti.

Upute poljoprivrednicima vezane uz:

– dodjelu novih prava na izravna plaćanja,

– prijenosa prava u slučaju kupnje ili zakupa cijelog ili dijela gospodarstva ili u ostalim slučajevima prijenosa gospodarstva, i

– zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 

dostupne su na Internet stranicama Ministarstva poljoprivrede:  http://www.mps.hr/default.aspx?id=14131