INFORMACIJA PODSJETNIK – ŠTO KONTROLIRA TURISTIČKA INSPEKCIJA?

Objavljeno: 04.07.2016

Poštovani obrtnici ugostitelji i uslužna djelatnost, molimo da osobito pripazite da u vašim objektima vodite računa o slijedećim detaljima koje traži turistička inspekcija. 

Ukratko, ugostitelji obratite pažnju da li:

 • imate Rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta i usluga
 • na ulazu u ugostiteljski objekt imate istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta utvrđene rješenjem nadležnog ureda
 • koristite oznaku vrste ugostiteljskog objekta koja je utvrđena rješenjem
 • na ulazu u ugostiteljski objekt imate istaknutu tvrtku (naziv obrta, oznaku obrta ime i prezime ugostitelja i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake)
 • imate na ulazu u objekt vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu (u granicama propisanim zakonom) te da se pridržavate istaknutoga radnog vremena
 • ste utvrdili normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, kao i da pružate usluge u količinama i kakvoći u skladu s normativima te da ih imate u ugostiteljskom objektu a na zahtjev predočite gostu
 • ste vidno istaknuli cijene usluga koje nudite (na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku) na način dostupan gostima, kao i da se pridržavate istaknutih cijena te cjenike (jelovnik i/ili karta pića) stavite na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka
 • za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu izdate gostu čitljiv i točan račun s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta
 • imate vidljivo istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora te da u pisanom obliku odgovarate na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora kao i da vodite i čuvate pisanu evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora
 • pružate usluge u skladu sa vrstom objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda
 • se Vi i vaši radnici odnosite prema gostu uljudno, korektno i profesionalno
 • provodite zabranu usluživanja i ne dopuštate konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina
 • kao vlasnik noćnog kluba, noćnog bara ili disco-kluba onemogućujete iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora objekta u vremenu od 21,00 do 6,00 sati

Ukratko, iznajmljivači i uslužna djelatnost, osim na obveze svih ugostitelja, obratite pažnju i da li:

 • ispunjavate minimalne uvjete za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • na ulazu u ugostiteljski objekt imate istaknut natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, kategorije, posebnog standarda te oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno ministarstva turizma
 • u cjeniku i na računu ističete svotu boravišne pristojbe
 • imate na ulazu u objekt vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu te da se pridržavate istaknutoga radnog vremena
 • vodite knjigu gostiju
 • imate ugovor o osiguranju gostiju
 • imate utvrđen kućni red, istaknut na recepciji a izvod iz njega i u svim sobama.