Informacija i prijavni materijali vezani uz organizaciju i sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS u Zenici 2016.; 04.-08.10.2016.

Objavljeno: 02.06.2016

Molimo Vas da obratite pozornost na informacije i materijale koje šaljemo u prilogu- radi se o Informaciji vezanoj uz organizaciju i sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS Zenica 2016.  koji će se održati od 04.-08.10.2016. godine. 

Molimo Vas da informaciju pošaljete do obrtnika na Vašem području.

Obratite pozornost da postoje dvije prijavnice za sajam- jedna namijenjena članovima Komore, a druga za tvrtke koje bi eventualno iskazale interes za nastupom, a koje nisu članovi Komore pa nemaju pravo na sufinanciranu cijenu nastupa.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve daljnje informacije i pitanja.