Informacija i prijavni materijal vezan uz organizaciju i sufinanciranje nastupa na 7. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2016.;19.-22.04.2016.

Objavljeno: 10.02.2016

Obratite pozornost na informacije i materijale koji se nalaze u prilogu- radi se o Informaciji vezanoj uz organizaciju i sufinanciranje nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 7. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOSEXPO u Gračanici 2016.; koji će se održati od 19.-22.04.2016. godineObratite pozornost da je u prilogu prijava nastupa članova HOK-a napravljena posebno od prijave nastupa trgovačkih društava koja nisu članovi HOK-a radi razlike u sufinanciranoj cijeni nastupa.