HTZ EDUKACIJA, STUDENI 2013 – POZIV

Objavljeno: 18.10.2013

Hrvatska turistička zajednica sukladno Programu rada za 2013. godinu provodi program edukacije za sustav turističkih zajednica i predstavnike javnog i privatnog sektora. 

PRIJAVA: Polaznici se prijavljuju putem aplikacije na Internet stranicama HTZ-a http://business.croatia.hr/hr-HR/HTZ-Edukacija.

Za seminare se ne naplaćuje kotizacija, a broj mjesta je ograničen.

ROK PRIJAVE JE DO 11.00H, DVA DANA PRIJE TERMINA SEMINARA.

 U prilogu dostavljamo opis projekta te tablicu s naznačenim područjima edukacije, modulima, sadržajem edukacije, trajanjem edukacije, popisom lokacija te ciljanom skupinom polaznika za područja edukacije.