Hrvatska obrtnička komora izradila Strategiju razvoja 2014.-2020.

Objavljeno: 04.04.2014

Uzimajući u obzir promjene na tržištu, sa željom pružanja što kvalitetnijih usluga kao odgovora na potrebe članstva, Hrvatska obrtnička komora izradila je Strategiju razvoja Hrvatske obrtničke komore 2014.-2020. U težnji da se unaprijedi rad organizacije, osmisle nove usluge za obrtnike, zadrži i osnaži uloga Hrvatske obrtničke komore i njezinih članova, kao nezaobilaznog dionika političke, gospodarske, društvene scene okrenute budućnosti i fleksibilnom poslovanju, bilo je potrebno razviti jasnu viziju za budućnost.

Strategija razvoja Hrvatske obrtničke komore donesena je na sjednici Skupštine Hrvatske obrtničke komore, održanoj 23. prosinca 2013. godine.

U Strategiji su naznačene temeljne vrijednosti obrtništva kao ishodište funkcioniranja i postojanja Hrvatske obrtničke komore: tradicija, rad, poštenje, ustrajnost, ugled i etičnost; kvaliteta, znanje i stvaranje nove vrijednosti te prilagodljivost, inovativnost, suvremenost.

Provedena detaljna SWOT analiza, putem koje su uočene glavne prednosti i slabosti, kao i mogućnosti i prijetnje, bila je baza za viziju rada Hrvatske obrtničke komore u budućnosti, tj. izvrsna osnova za izradu kvalitetne Strategije. Proces strateškog razvoja započeo je utvrđivanjem vizije i misije poduzeća, u kojem je vizija slika željenog stanja organizacije u budućnosti, a misija svrha i razlog postojanja organizacije u sadašnjosti.

Strategija razvoja Hrvatske obrtničke komore sadrži ključne strateške ciljeve. Svaki cilj je definiran kroz više različitih zadataka, koji unutar operativnog plana imaju određen vremenski rok, nositelje i sudionike zadataka, rizike, potrebne resurse, a koji zajedno vode k ostvarivanju zadataka, odnosno cilja.

Takva razrađena Strategija predstavlja opći razvojni okvir organizacije. Jasno određeni dugoročni ciljevi neophodni su za postizanje uspjeha, no treba napomenuti da je Strategija živi dokument u kojem se ciljevi i zadaci mogu prilagođavati vanjskim promjenama, mogućnostima i prijetnjama.

Na osnovi trajnog dijaloga s članovima, korisnicima usluga i partnerima proširivat će se i poboljšavati usluge, pri čemu će se voditi računa i o trendovima vezanim za obrtništvo i poduzetništvo, uključujući i sve europske politike.

Detaljnije u dokumentu Strategije.