HOK traži sezonsko zapošljavanje i u ribarstvu, ugostiteljstvu i turizmu

Objavljeno: 20.07.2012

Hrvatska obrtnička komora (HOK) podržava zakonsko rješenje za sezonsko zapošljavanje radnika u poljoprivredi, regulirano Zakonom o poticanju zapošljavanja i pratećim propisima, jer se na taj način doprinosi smanjivanju rada na crno. Međutim, zbog naglašenog sezonskog karaktera drugih gospodarskih djelatnosti, kao što su, primjerice, ribarstvo, ugostiteljstvo i turizam, trebalo bi izmijeniti postojeću zakonsku regulativu…

HOK traži da se u Zakon o poticanju zapošljavanja i u prateće podzakonske propise, ugradi odredba kojom će se omogućiti sezonsko zapošljavanje radnika za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova, osim u poljoprivredi, i u djelatnosti ribarstva, i to za sve vrste ribolova te u djelatnosti ugostiteljstva i turizma.Kao i u poljoprivredi, tako i u ugostiteljstvu i turizmu, postoji sezonski utjecaj koji je posebice izražen u jeku turističke sezone, kada većina ugostitelja ima potrebu za povremenim angažiranjem dodatnog broja radnika kako bi uspjeli u kratkom vremenu svojom ponudom zadovoljiti povećanu potražnju. Zbog toga HOK smatra kako nema razloga za drugačijim tretmanom sezonskog rada u poljoprivredi i turizmu.

Slična je situacija i u ribarstvu, jer po strukturi ribarske flote, a i ciljanom ulovu, naš je ribolov u većem dijelu sezonskog karaktera, te HOK predlaže da se sezonski rad omogući za sve vrste ribolova, na način kao što je to regulirano i za poljoprivrednu djelatnost.