HOK pokrenuo projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships (Uključi se u Europska partnerstva za naukovanje)

Objavljeno: 28.10.2016

Hrvatska obrtnička komora pokrenula je projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships (Uključi se u Europska partnerstva za naukovanje), koji su na konferenciji za medije, održanoj danas u Zagrebu, predstavile voditeljica projekta Mirela Franović i stručnjakinja na projektu Mirela Lekić.

Projekt je sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije.

press konferencija

Specifični cilj projekta EP4A je promovirati naukovanja kroz izgradnju partnerstava između posredničkih tijela, tvrtki, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javnih institucija i socijalnih partnera u državama koje sudjeluju u projektu. Ključna ciljna skupina su obrti, mala i srednja poduzeća bez ili sa malo iskustva u naukovanju.

Partneri projekta su  RINOVA Ltd iz Ujedinjenog Kraljevstva, Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok iz Slovačke, Regionalna privredna komora Kraljevo iz Republike Srbije te Obrtnička komora za München i Gornju Bavarsku iz Njemačke kao pridruženi partner.

Ukupna vrijednost projekta je 460.181,00 EUR-a, od čega EU potpora iznosi 80%, a iznos vlastitog sufinanciranja 20%.

Glavni rezultati projekta, koji traje 24 mjeseca, su izgradnja i jačanje partnerstva između gospodarskih subjekata, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i posredničkih organizacija zajedno sa javnim institucijama i socijalnim partnerima s ciljem da se što više obrta, malih i srednjih poduzeća uključi u naukovanje* te povećanje razine osviještenosti o koristima naukovanja među ciljanim obrtima, malim i srednjim poduzećima kroz implementaciju ciljane popularizacijske kampanje.

„Rješavanje problema neusklađenosti znanja i vještina radne snage i povećanje zapošljivosti mladih, uključujući i kroz povećanja mjesta za naukovanja u obrtima, malim i srednjim poduzećima, spada u izazove koje dijele partnerske države u ovom projektu. Mnogi obrti, mala i srednja poduzeća oklijevaju uzeti naučnike zbog raznih faktora koji uključuju unutarnje nedostatke, opterećujuće ili nepotpune regulatorne okvire i nedovoljnu osviještenost tvrtki o stvarnim koristima učenja na radnom mjestu. Stoga su sve države koje sudjeluju u projektu nedavno pokrenule reforme politika kojima je cilj daljnja promocija programa naukovanja u skladu sa strateškim ciljevima politika određenih u dokumentima EU, rekla je na konferenciji za novinare povodom početka projekta stručnjakinja na projektu – zamjenica Glavne tajnice i šefica Odjela za obrazovanje, razvoj ljudskih potencijala i informacijski sustav Mirela Lekić.

Tijekom projekta održat će se niz aktivnosti, poput radionica, studijskih posjeta, izrade Vodiča o naukovanju za obrte, mala i srednja poduzeća, okruglih stolova i sastanaka za izgradnju/potporu partnerstva, popularizacijskih kampanja za naukovanje, pokretanja telefonske linije za pomoć obrtima, malim i srednjim poduzećima koja uzimaju naučnike u sve četiri države, info-dana za obrte, mala i srednja poduzeća, a izradit će se i posebni zaštitni znak za obrte, mala i srednja poduzeća koja se uključuju u pružanje naukovanja u Hrvatskoj, Slovačkoj i Srbiji.

Naukovanje* – Naukovanje je model obrazovanja u okviru kojeg učenik stječe znanja, vještine i kompetencije izvan školske učionice u realnom radnom procesu. U Republici Hrvatskoj naukovanje se provodi u okviru jedinstvenog modela obrazovanja za vezane obrte. Zemlje Europske unije koje imaju jake sustave strukovnog obrazovanja koji uključuju naukovanje imaju puno veću stopu zaposlenosti mladih.