HOK i Zaba potpisale ugovor o nastavku kreditiranja članova HOK-a

Objavljeno: 20.01.2014

U nastavku informacije o kreditiranju obrtnika prema ugovoru o suradnji HOK- ZABA.Hrvatski obrtnici imati će i u 2014. mogućnost povoljnijeg kratkoročnog i dugoročnog kreditiranja temeljem ugovora o poslovnoj suradnji koji su potpisali Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka. Članovima HOK-a kratkoročni krediti s povoljnijom kamatnom stopom odobravat će se za financiranje sezonskih poslova kao i ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga te financiranje potreba za obrtnim sredstvima, a dugoročni krediti mogu imati namjenu za financiranje trajnih obrtnih sredstava. Od ove godine uz kredite uz valutnu klauzulu u ponudi je i mogućnost kunskih kredita. Više u privitku…