HGK poziva na dva besplatna i zanimljiva seminara

Objavljeno: 29.07.2011

29.07.2011 – HGK Županijska komora Pula u suradnji s Centrom za kvalitetu HGK, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatskom agencijom za hranu i GS1 Croatia – Hrvatskim udruženjem za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima, organizira seminare: SLJEDIVOST U SIGURNOSTI HRANE i HACCP ZA MESNICE I TRGOVINU MESOM. Seminaru su besplatni. Prijava je obavezna.

  • SLJEDIVOST U SIGURNOSTI HRANE

koji će se održati 22.09.2011. god. sa početkom u 10,00  sati u Županijskoj komori Pula adresa Carrarina 5

sa sljedećim temama Sljedivost, uvjet za SPH, Zakonski okvir i uloga sljedivosti, Sljedivost u funkciji procjene rizika, Sljedivost i GS1 sustav standarda, Interaktivna panel diskusija

  • HACCP ZA MESNICE I TRGOVINU MESOM

koji će se održati 23.09 2011.god. sa početkom u 12.00 sati na istoj adresi

obuhvaća informiranost o pratećem zakonodavstvu i njegovoj implementaciji u poslovanju subjekta u poslovanju s hranom, prijenos znanja i iskustava o načinima i praktičnim iskustvima u provođenju zakonskih uvjeta propisanih za subjekte u poslovanju s hranom sa ciljem potpunog usklađivanja s pravnom stečevinom EU u području sigurnosti hrane.

Seminar je besplatan i namijenjen svim subjektima koji proizvode, prerađuju, pripremaju, distribuiraju, uslužuju ili na bilo koji drugi način posluju s hranom, nadležnim inspekcijama, laboratorijima  te svim  drugim   zainteresiranim stranama    u prehrambenom lancu.

HGK će sudionicima nakon radionice HACCP a uručiti potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Molimo prijave poslati najkasnije do 02.09 2011.

U prilogu šaljemo poziv članicama i prijavnicu. Molimo da vašim članicama proslijedite poziv.

Za sve pojedinosti možete se obratiti Gordani Klančić – Sorić na tel. 378 114 ili na e-mail gklancic@hgk.hr. Prijavnice šaljite emailom ili na fax 211 875