HACCP RADIONICE

Objavljeno: 20.03.2014

HACCP RADIONICE (dvodnevne) u Zagrebu, Rooseveltov trg 2 

             * jednom mjesečno  www.hgk.hr  NAJAVE – Prijavnica

R.

br.

SREDIŠNJICA

DATUM

TEMA EDUKACIJE

1.

Centar za kvalitetu

26.-27.03.

HACCP RADIONICA

za sve subjekte u poslovanju s hranom

2.

Centar za kvalitetu

23.-24.04.

HACCP RADIONICA

za sve subjekte u poslovanju s hranom

3.

Centar za kvalitetu

29.-30.05.

HACCP RADIONICA

za sve subjekte u poslovanju s hranom

4.

Centar za kvalitetu

10.-11.06.

HACCP RADIONICA

za sve subjekte u poslovanju s hranom

HACCP radionica za voditelje HACCP tima

od 26.03.2014 do 27.03.2014
PRIJAVE DO: 24.03.2014

Centar za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore u okviru Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom organizira besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu  koja se održava 26. i 27. ožujka 2014. od 10,00 – 16,00 h u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Svrha radionice je sudionike upoznati sa zakonodavnim uvjetima u području sigurnosti hrane i pojasniti obaveze subjekata u poslovanju s hranom,  a u praktičnom dijelu upoznati SPH sa načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima,  praktičnim primjerima iz prakse, u cilju izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima

HACCP radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obavezu vezanu uz odredbe Zakona o hrani, kao i svim drugim zainteresiranim stranama koje na bilo koji način sudjeluju u provođenju istog zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Rad se odvija u manjim grupama pa će prema ukazanoj potrebi nakon popunjenja ove grupe, svi prijavljeni biti obavješteni o datumu održavanja sljedeće HACCP radionice.

Voditelj HACCP radionice je mr.sc. Nevenka Gašparac dr.vet.med.

Prijavnicu poslati na fax: 01 4561 614 ili na e-mail kvaliteta@hgk.hr

ili ngasparac@hgk.hr. Sve informacije možete dobiti u Centru za kvalitetu na broj telefona 01 4561 551.