Effectus školarine za članove HOK-a

Objavljeno: 21.10.2014

Nastavno na Sporazum o poslovnoj suradnji Hrvatske obrtničke komore i Visokog učilišta Effectus  – Visoke škole za financije i pravo iz Zagreba,potpisan 16. listopada 2014. godine, kojim se omogućuje svim obrtnicima, članovima Hrvatske obrtničke komore (HOK) te članovima njihovih užih obitelji upis na akreditirane obrazovne programe Effectusa, pod povoljnijim uvjetima.

U prilogu se nalaze detaljne informacije o obrazovnim programima i školarinama.