Dodjela dozvole za međunarodni prijevoz tereta

Objavljeno: 22.09.2014

Vezano za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta, obavještavamo vas da je

1. Ministarstvo  pomorstva prometa i infrastrukture objavilo je Poziv prijevoznicima koji imaju Licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta, za podnošenje zahtjeva za dodjelu kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2015. godinu, Popis kritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2015. Godinu, te obrazac zahtjeva za dodjelu dozvola i popis vozača. Rok za podnošenje zahtjeva je od 01.10.2014. do 15.10.2014.godine.

Poziv, popis kritičnih dozvola i obrasce zahtjeva i priloga,  možete pročitati na stranicama Ministarstva, na linku

http://www.mppi.hr/default.aspx?id=411

2. Hrvatska gospodarska komora objavila je Naputak prijevoznicima za podnošenje Zahtjeva za dodjelu nekritičnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2015.g.

Prijevoznici koji imaju Licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta, dužni su svojoj propadajućoj županijskoj komori dostaviti uredno popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu nekritičnih dozvola za prijevoz tereta za 2015. kako bi ostvarili pravo na njihovo izdavanje.

Naputak i obrazac Zahtjeva možete pronaći u „Pratećim dokumentima“  na stranicama Hrvatske gospodarske komore  na linku:

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-promet-veze/naputak-prijevoznicima-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-nekriticnih-dozvola-za-medunarodni-prijevoz-tereta-za-2015-g?category=67

Prijevoznici više nisu obavezni uz ovaj Zahtjev priložiti Potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima