Pravna regulativa

Zadnja izmjena: 01.11.2011

Zakon o obrtu (NN br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03.-Pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.)

Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (NN br. 58/09.)

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (NN br. 60/10.)

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice (NN br. 42/08.)

Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07.)

Pravilnik o visini naknade i oslobođenju od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i pojedinih njezinih dijelova o stečenom majstorskom zvanju i sadržaju i načinu vođenja evidencije o provedenim postupcima priznavanja (NN br. 68/08.)

Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (NN br. 100/07., 132/08., 93/09. i 7/11.)

Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (NN br.100/07.)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrtnice za obavljanje obrta (NN br. 100/07.)

Rješenje o utvrđivanju cijene obrtnice (NN br. 100/07.)

Rješenje o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (NN br.100/07.)

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (NN 101/95.)

 


Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN br. 88/02.)

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (NN 116/02.)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN br.18/08.)

 


Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
(NN br. 109/07., 134/07. i 152/08.)