Dodatno oporezivanje duhanskih prerađevina, informiranje potrošača o cijeni; popis zaliha

Objavljeno: 19.07.2013

Prema priloženom dopisu Ministarstva gospodarstva,  obavještavamo članove

kako je uz ostalo (popis zaliha, zapisnik, obračun i plaćanje trošarine) nužno u slučaju veće cijene cigareta

od one napisane na markici potrošače o tome obavijestiti. 

Nova maloprodajna cijena može biti istaknuta na proizvodu ili prodajnom mjestu sukladno odredbi članka

3. stavka 1. Pravilnika o nadinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

(Narodne novine broj : 52/10 i 86/10).

NN 52/20110

II. ISTICANJE CIJENA PROIZVODA

Isticanje maloprodajne cijene

Članak 3.

(1) Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu.

(2) Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

(3) Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.