Dnevni iznos plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016

Objavljeno: 29.12.2015

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija, donio je ODLUKU O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU. Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2016. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,95 kuna.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

U prilogu: Odluka