Cvjećari: Sudjelovanje na Florintovoj konferenciji i IFTF sajamu

Objavljeno: 24.08.2016

Poštovani,

Sekciji cvjećara kao članu FLORINT-a upućena je pozivnica za sudjelovanjem na Florintovoj konferenciji, te proslavi 60 godina postojanja ove organizacije, koje će biti održano 5.11.2016. u Amsterdamu. 

Budući da je jedan dio konferencije, prijepodnevni, otvoren za sve sudionike, a Generalna skupština samo za delegate, želja nam je pomoći u organizaciji odlaska i posjete na ovo događanje svim zainteresiranim članovima, cvjećarima/floristima.

Cjelokupan program događanja konferencije te druge informacije možete pronaći u pdf. dokumentu u privitku.

Cijena za učešće u kongresu, za članove (rok prijave 23.10.). koja uključuje konferenciju i večeru je 290€.

Dok su pojedinačne cijene 200€ samo za konferenciju i 150€ za večeru.

Definirane su cijene i za ostale sudionike koji nisu članovi Florinta.

Pod članom Florinta smatrati će se članovi Sekcije cvjećara HOK-a, odnosno svi cvjećari, floristi članovi HOK-a.

Uvjet je jedino da Vas mi potvrdimo kao članove.   

Organizator je osigurao i posebne cijene u hotelu, u kojem se održava konferencija, kongres i večera u čast proslave 60te godišnjice ove organizacije.

Cijena sobe je 165€ po danu.

Isto tako, par dana ranije od 2-4.11.2016. održava se IFTF sajam. Više informacija o sajmu možete vidjeti na http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2016/holland/

Florint je osigurao jedan dio prostora u sklopu “The World of Flowers“ za svoje članove. S tim u vezi nudi se štand/prostor veličine 2mx2m, po cijeni od 400€ (21% PDV nije uključen). Regularna cijena 600€.

Detaljnije informacije možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Florint je ovisno o našem interesu u mogućnosti osigurati organiziran posjet sajmu, te razgovor sa pojedinim uzgajivačima, trgovcima i sl.

Sve ovisi o vašim željama i interesima.

ZAKLJUČNO

Vezano za dostavljene informacije i mogućnosti odlaska na IFTF sajam i posjetu Florintovoj konferenciji, razmatrat ćemo organiziranu posjetu svih zainteresiranih članova HOK-a.

S tim u  vezi molimo vas da nam do 01.09. samo afirmativno dostavite potencijalni broj osoba za posjetu.

Ovisno o broju ljudi definirat ćemo program, način puta i drugi jeftiniji smještaj u dogovoru sa nekom turističkom agencijom.

Načelni plan puta: odlazak 2.11. i povratak 6.11. / naravno može varirati ovisno o vašem interesu i zajedničkom dogovoru.

Svaki sudionik po-osob snosi troškove puta.

Za pitanja ili pojašnjenja molim obratite se Krešimiru Tomiću u HOK-u.

S poštovanjem,

Predsjednica Sekcije cvjećara HOK-a,

Loredana Krbavčić,v.r.

IFTF Space for Florint National Associations

Brochure Florint Conference and 60th Anniversary