Članovima HOK-a povoljnija pretplata na Večernji list i 24 sata

Objavljeno: 13.07.2016

Temeljem Sporazuma o suradnji Hrvatske obrtničke komore (HOK) sa Večernjim listom i 24 sata, za članove HOK-a u projektu Zajednička nabava – HOK ZNA osigurani su posebni uvjeti nabave proizvoda iz njihovog prodajnog asortimana.

Nabavka proizvoda se odnosi na pretplatu na dnevne novine Večernji list i 24 sata po posebnim uvjetima.

Davatelj usluga se obvezuje članovima HOK-a kao i svim djelatnicima i pravnim osobama unutar komorskog sustava HOK-a u projektu Zajedničke nabave dati pretplatu na dnevne novine Večernji list i 24 sata u iznosu 30% u odnosu na cijenu novina na kiosku.

Svi članovi HOK-a ostvaruju pravo na uvjete-popuste pod uvjetom da imaju podmiren komorski doprinos. Prilikom sklapanja pojedinačnog ugovora, član HOK-a donijet će potvrdu o plaćenom komorskom doprinosu koju izdaje njegovo matično udruženje obrtnika.

Kontakt osoba za članove HOK-a pri sklapanju pretplate:

Valentina Lacković

valentina.lackovic@styria.hr
01 6300 940

Kako postati pretplatnik pročitajte u informaciji u privitku: