CARNet Pravilnik – izmjene

Objavljeno: 30.07.2015

U Narodnim novinama broj 81 od 22.07.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama CARNet-ovog Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Izmjene stupaju na snagu 30.07.2015. godine, a CARNet nas je obavijestio da će ih početi primjenjivati od 12,00 sati.

Ovim izmjenama pojednostavljeno je reguliran naziv sekundarne domene za obrtnike kao fizičke osobe, nema više ograničenja broja domena (ostaje jedna besplatna), kao i mogućnost da obavljaju djelatnost registrara.

Izmjene su objavljene na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1560.html .