Carinske kontrole na cesti

Objavljeno: 18.11.2013

Zakonom o carinskoj službi NN 78/13  ovlašteni su carinski službenici za praćenje, zaustavljanje, pregled i pretragu prometnih sredstava. Osobe koje upravljaju tim prometnim sredstvima dužne su se zaustaviti na mjestu nadzora koje odredi ovlašteni carinski službenik davanjem znakova propisanih pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka i na zahtjev ovlaštenog carinskog službenika moraju pružiti sve potrebne podatke te mu pokazati robu koju prevoze ili prenose. Pregled prometnog sredstva podrazumijeva pregled prostora i svih stvari koje se nalaze u njemu.  Ako se pri pregledu prometnog sredstva utvrde osnove sumnje u kršenje propisa iz nadležnosti Carinske uprave, ovlašteni carinski službenik ima pravo obaviti pretragu svih dijelova prometnog sredstva, uključujući stvari u njima te koristeći tehnička pomagala ima pravo rastavljanja pojedinih dijelova prometnog sredstva. Prema potrebi pozvat će se stručna osoba radi pružanja stručne pomoći. Ako se nakon pretrage i rastavljanja prometnog sredstva utvrdi da nije bilo kršenja propisa, prometno sredstvo će se vratiti u prvobitno stanje.  O izvršenoj pretrazi i rastavljanju prometnog sredstva ovlašteni carinski službenik sastavit će zapisnik.

Dana 18.11.2013.godine stupa na snagu Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja prometnih sredstava na cestama, objavljen u NN 134/13.

Ovlašteni carinski službenici koji otkrivaju kršenja carinskih, trošarinskih i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, prilikom zaustavljanja vozila u cestovnom prometu, koriste znakove na identičan način kako je to propisano Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama.

Ovlašteni carinski službenici koji zaustavljaju vozila u prometu na cestama dužni su biti u službenoj odori ili nositi reflektirajući prsluk s reflektirajućim natpisom »CARINA« na prednjoj strani i leđima. Pločica koju mogu koristiti ima oblik kruga (na rukohvatu) promjera 12 cm čija je osnova žute boje s crvenim rubom širine najmanje 2 cm, na kojoj je s obje strane, u žutom polju, ispisan tekst »STOP CARINA i STOP DOUANE «, a može  imati i vlastiti izvor svjetlosti, pa tada  ima oblik kruga promjera 19,5 cm, čija je osnova s jedne strane žute boje na kojoj je crnim slovima ispisan tekst »STOP CARINA i STOP DOUANE«, s crvenim rubom širine 3 cm. Osnova druge strane pločice je bijele boje s crvenim rubom širine 3 cm na kojem je crnim slovima ispisan tekst »STOP CARINA i STOP DOUANE«. Na sredini se nalazi rasvjetno tijelo crvene boje.

Carinski službenici koriste službena vozila koja imaju uređaje za davanje zvučnih i svjetlosnih signala (plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje i zvučni signali, a može imati i ugrađen zaslon s naredbama i zapovijedima: »obavezno zaustavljanje«, »stop carina«, »smanjite brzinu«, »slijedi me«).

Prije mjesta na kojem se vrši zaustavljanje vozila ovlašteni carinski službenici postavit će na razdaljini koja garantira sigurnost prometni znak opće opasnosti, znakove o ograničenju brzine, znak zabrane pretjecanja i znak carinske kontrole na cesti, ali  vozila smiju zaustavljati i bez prethodno postavljenih prometnih znakova. Vozila se ne smiju zaustavljati na prijevojima, u tunelima, na mostovima, zaustavnim trakama autocesta i križanjima no na mjesto gdje će se obaviti nadzor vozilo može biti dopraćeno službenim vozilom kojim je prethodno dano upozorenje odnosno naredba.

Vozač kojemu su izdane naredbe dužan je postupiti sukladno izdanom naredbi ili zapovijedi.

Svjetlosni signali koji se daju posebnim uređajima za davanje svjetlosnih znakova imaju sljedeće značenje:

–          Ako je upaljeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalica plave boje na ili u vozilu koje stoji na kolniku, vozač je obavezan smanjiti brzinu kretanja svoga vozila, po potrebi ga zaustaviti i postupati po upozorenju odnosno naredbama ovlaštenog carinskog službenika.

–          Ako se svjetlosni signal daje ručnim sredstvima, a koristi se neprekidno svjetlo crvene boje i usmjerava se okomito na uzdužnu os ceste,  tim svjetlosnim znakom određuje se i mjesto na dijelu ceste gdje je vozač dužan zaustaviti vozilo na način da se ne ugrožava sigurnost i ne ometa protočnost prometa.