Bespovratna sredstva za tradicijske obrte

Objavljeno: 04.09.2014

Ministarstvo poduzetništva i obrta u sklopu natječaja Poduzetnički impuls, 1. rujna 2014. godine objavilo je Otvoreni javni poziv za pilot projekt ”Suvremeni dizajn tradicijskih i umjetničkih proizvoda”

Na inicijativu Hrvatske obrtničke komore da se potakne čvršća suradnja između obrtnika i dizajnera kako bi se obrtnička proizvodnja osuvremenila i učinila konkurentnijom, Ministarstvo je u suradnji s HOK-om izradilo te objavilo natječaj za ovaj pilot projekt. Sam projekt namijenjen je poticanju ulaganja u dizajn, izradu prototipova, marketing i internacionalizaciju proizvoda. Također, u sklopu projekta moguće je financirati trošak suradnje s dizajnerima.

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva: obrti i trgovačka društva koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta.

Udio potpore iznosi do 75% sveukupno prihvatljivih troškova, dok najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000 kuna.

Zahtjevi za potporu zaprimati će se od 15.09.2014., dok će natječaj biti otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne duže od 14.11.2014. godine.

!! Navedeno znači da najviše šanse imaju oni projekti koji će biti dostavljeni/poslani Ministarstvo na dan 15.9., kako je do sada bila praksa u okviru mjera na natječaju Poduzetnički impuls. Također, s obzirom na iznos sredstava natječaja od 500.000 kn i s obzirom na iznos minimalne potpore od 50.000 kn, za očekivati je da će se sredstva iz natječaja relativno brzo potrošiti.

U prilogu se nalazi se sva potrebna dokumentacija za prijavu na projekt.