Besplatni seminari za provedbu EU projekata

Objavljeno: 08.11.2012

Ministarstvo poduzetništva i obrta odobrilo je ove godine potporu trgovačkom društvu ADDtim d.o.o. za provedbu besplatnih seminara o pripremi i provedbi EU projekata…

 Seminari su namijenjeni poduzetnicima i obrtnicima, a održat će se u dva termina i to posebno seminar za pripremu projekata i posebno za provedbu. Raspored seminara je slijedeći:
SEMINAR TERMIN
„Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva
iz pretpristupnih i EU fondova“
(32 sata) 12. – 15. 11. 2012.
„Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva
iz pretpristupnih i EU fondova“
(32 sata) 19. – 22. 11. 2012.
„Kako provoditi EU projekt“
(24 sata) 05. – 07. 12. 2012.
„Kako provoditi EU projekt“
(24 sata) 12. – 14. 12. 2012.

Prijaviti se može popunjavanjem prijave koja je dostupna na
http://www.addtim.hr/eu-poduzetnik/narudzbenica
na kojoj se adresi može pronaći i kompletan program seminara.