Autolakirnice, više NISU u obvezi prijaviti se u REGVOC

Objavljeno: 23.01.2013

 Autolakirnice, više NISU u obvezi prijaviti se u REGVOC, a nova Uredba se odnosi samo na one kemijske čistionice koje imaju zatvoreni sustav čišćenja, odnosno za one čistionice koje su se prijavile da će do 31.12. 2015. uvesti zatvoreni sustav čišćenja…

Ovih smo dana primili odgovor Ministarstva zaštite okoliša i prirode vezano obveze prema Uredbi o onečišćujućim tvarima u zrak iz stacionarnih izvora NN 117/2012 koja je stupila na snagu 24. listopada 2012., a za djelatnosti koje su do sada bile dužne ispunjavati obveze po staroj Uredbi 21/07 (REGVOC, EHOS). Djelatnost premazivanja cestovnih vozila ili nekog njegovog dijela… tj. autolakirnice, više NISU u obvezi prijaviti se u Registar postrojenja (REGVOC), kao ni ispunjavati EHOS obrasce, tj. obavljati mjerenja emisije tvari iz radionice. Obrtnici koji ovu djelatnost obavljaju isključivo su dužni koristiti proizvode za završnu obradu vozila koji udovoljavaju zahtjevima Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 94/07) kamo mjeru za smanjivanje onečišćenja zraka. Vezano uz djelatnost kemijskog čišćenja, nova Uredba se odnosi samo na one kemijske čistionice koje imaju zatvoreni sustav čišćenja, odnosno za one čistionice koje su se prijavile da će do 31.12. 2015. uvesti zatvoreni sustav čišćenja.