Anketa o interesu sudjelovanja na 7. Obrtničkim sportskim igrama 2014. godine

Objavljeno: 03.02.2014

U privitku se nalazi dopis Hrvatske obrtničke komore, kojim se traži anketiranje članova obrtnika o interesu za sudjelovanjem na 7. Obrtničkim sportskim igrama najkasnije do 15. veljače 2014. godine. Napominjemo da će  eventualni sudionici sami snositi troškove. Stoga molimo zainteresirane članove Udruženja obrtnika Pazin za sudjelovanjem na 7. Obrtničkim sportskim igrama, da sukladno prethodno navedenom se jave u Udruženje obrtnika Pazin osobno, putem telefona ili na uo.pazin@hok.hr, a najkasnije do 14. veljače 2014. godine.   

11-1024-583-80-2014_dopis_POK_anketa OSI_20140131