Analiza nepodmirenih dugovanja državnih institucija prema obrtnicima

Objavljeno: 29.11.2012

Sukladno dopisu Hrvatske obrtničke komore u privitu, molimo Vas da do 18.prosinca 2012. godine dostavite na e-mail uo.pazin@hok.hr popunjene ankete, kako bismo ih objedinjene dostavili u OKIŽ na daljnje postupanje…

 

Anketa o nepodmirenim dugovanjima institucija države

 

Republike Hrvatske prema obrtnicima

 

 

 

Anketa je anonimna, ali ukoliko želite možete upisati svoje podatke.

 

Podaci se prikupljaju radi analize stanja ukupnog duga države prema obrtnicima,

 

te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

 

 

 

  1. Naziv obrta: ______________________________________________
  2. Ime i prezime vlasnika: _____________________________________
  3. Djelatnost obrta: __________________________________________
  4. Broj zaposlenih: ________
  5. Molimo Vas dugovanja iskazati u navedenoj tablici :

 

DRŽAVNO

TIJELO

Iznos duga u kunama

Iznos PDV-a u kunama ako je unaprijed plaćen

Dug je nastao s osnova (upisati slovo u tablicu)

a)  izvršene usluge;

b) izvršenih radova;

c) isporučene robe

Dug je nastao (upisati godinu)

Vladine institucije        
Ministarstva        

Javna trgovačka društva u pretežitom vlasništvu države

       

Jedinica lokalne samouprave

       
Upisati nenavedeno:        
         
         
         

 

  1. Obveznik sam PDV-a (zaokružiti):          DA                  NE   

 

 

 

  1. PDV plaćam (zaokružiti):

 

a)   po izdanim računima

 

b)   po naplaćenim računima

 

 

 

  1. Dug sam (zaokružiti i upisati):

 

a)    utužio – koliko mjeseci traje spor ____________navesti mjesece

 

b)    u pregovorima sam da mi se dug plati u roku od _______________navesti mjesece

 

c)    nisam utužio

 

 

 

 

 

Ukoliko imate dodatne komentare ili primjedbe molimo upisati :