O nama

Udruženje obrtnika Pazin pokriva svojim aktivnostima obrtnike više Općina i Grada Pazina.

Udruženje se brine o obrtnicima Općina Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Karojba,  Sveti Petar u šumi, Gračišća, Tinjana i Grada Pazina.