Cehovi i članovi

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su cehovi.

Vrste i broj cehova utvrđuju se Statutom Udruženja s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njenu posebnu važnost za gospodarstvo na području Udruženja.

Zadaće cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese u cehovima Područne obrtničke komore.

Ceh autostruke

Predsjednik ceha : Vedran Šćulac, Kašćerga, Bravari 50, 52000 Pazin

Ceh frizera i kozmetičara

Predsjednica ceha : Elida Tončinić, Lupoglav 18, 52 426 Lupoglav

Ceh graditeljstva

Predsjednik ceha Bernard Kontić, Novaki Motovunski, Krizmani 91 a, 52 423 Karojba

Ceh poljodjelstva

Predsjednik ceha Dean Matić, Ciburi 59, 52 000 Pazin

Ceh prijevoznika

Predsjednik ceha Goran Blašković, , Pazin, Kastavska 54

 

Ceh proizvođača

Predsjednica ceha Alida Vadanjel, Lindarski Križ 98, 52 000 Pazin

 

Ceh trgovine

Predsjednica ceha SANDRA MAREČIĆ, PAZIN, BOŽE MILANOVIĆA 11

 

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

Predsjednica ceha : Svetlana Buljan, Gračišće 75, 52403 Gračišže

 

Ceh uslužnog obrta

Predsjednica ceha Valentina Delšeno Vitulić, Franine i Jurine 2A, 52000 Pazin