Kako otvoriti obrt?

Odabir djelatnosti, naziva i sjedišta

Zakonom o obrtu obrt je definiran kao samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

S obzirom na djelatnosti, obrt može biti:

 • Slobodni obrt: nije potreban dokaz o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
 • Vezani obrt: za Vas ili Vašeg zaposlenika potreban je dokaz o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća stručna sprema ili majstorski ispit
 • Povlašteni obrt: obavlja se na temelju dozvole koju je izdalo nadležno ministarstvo odnosno drugo nadležno tijelo, ovisno o djelatnosti obrta

Pri odabiru djelatnosti vodite se Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti te provjerite je li potrebna stručna sprema za izabranu djelatnost uvidom u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima.

Možete odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna.

Naziv obrta je proizvoljan i sami ga određujete. U skladu sa Zakonom o obrtu, u nazivu obrta uvijek se navodi vlasnik. Puni naziv sastoji se od 3 dijela: željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku, a skraćeni naziv je bez srednjeg dijela, odnosno bez tipa obrta.

Važno je da službeni naziv obrta istaknete na:

 • ulazu u poslovni prostor: sjedište i pogon,
 • internetskoj stranici,
 • poslovnim papirima (računima, dopisima),
 • pečatu obrta, ako ga izradite, iako nije obavezno.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt, a ako ih je više, onda ga sami određujete.

Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor jer djelatnost obavljate na terenu, sjedište je prebivalište obrtnika.

Ako je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, nije potreban ugovor o zakupu te je potrebno priložiti izjavu vlasnika i vlasnički list.

Prijava osnivanja obrta

Prijava je moguća:

a) dolaskom u nadležni Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo – ovisno o lokaciji sjedišta obrta

b) putem aplikacije e-Obrt, koja je dostupna na linku https://e-obrt.minpo.hr/

Potrebna dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje Medicine rada
 • Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
 • Potvrda o završenom strukovnom ispitu, ako je riječ o otvaranju vezanog obrta
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije prije početka rada
 • Ispuniti obrazac OR koji se može preuzeti na https://portor.gov.hr/index.php/obrasci/ ili direktno u nadležnom Uredu državne uprave
 • Izvršiti uplatu za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
  Potrebne žiro-račune i iznose dobit ćete u Uredu državne uprave.
 • Vrijeme obrade zahtjeva je 7 do 21 dan te ćete u tom roku rješenje dobiti na kućnu adresu ili ga možete osobno podignuti u Uredu državne uprave.

Ako je za obavljanje izabrane djelatnosti obavezan poslovni prostor potrebno je ishoditi Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima – potrebna dokumentacija:

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Druge isprave, ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

 Izrada pečata

Provjerite u poslovnoj banci u kojoj ćete otvoriti žiro-račun za poslovanje obrta morate li imati pečat, koji više nigdje nije obavezan. Ako odlučite izraditi pečat, neka sadrži puni naziv obrta i sjedište.

4. Otvaranje žiro-računa

Za otvaranje žiro-računa u banci sa sobom morate ponijeti osobnu iskaznicu, rješenje o registraciji obrta, obrtnicu (i pečat).

Prijava početka poslovanja

Obrt je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te u Poreznu upravu u roku od 8 dana od izdavanja rješenja o početku obavljanja djelatnosti.

Obrasci za prijavu na mirovinsko osiguranje:

Prilikom predaje navedenih obrazaca potrebno je priložiti presliku Rješenja o početku poslovanja obrta.

Nakon prijave u mirovinsko osiguranje, automatski se vrši upis u zdravstveno osiguranje.

Važno – obrtnici koji su zaposleni i rade kod drugog poslodavca ne prijavljuju se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Obrasci za prijavu u Poreznoj upravi: