Uredba Vlade – limitiranje cijene električne energije 1.04.2023.-31.03.2024.

Uredbom objavljenom u NN 107/23 mjere limitiranja cijena električne energije produljene su do 31. ožujka 2024.g., što znači da limitirane cijene električne energije vrijede za naredno razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024.g.

Za kategoriju PODUZETNIŠTVO cijene radne energije u eurima iznose kako slijedi:

  1. do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije
  • Poduzetnici s jedinstvenom tarifom – 0,070276 EUR/kWh
  • Poduzetnici s višom i nižom tarifom – VT 0,074789 EUR/kWh, NT 0,036697 EUR/kWh
  1. za razliku potrošene energije iznad 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje
  • primjenjuje se ugovorena cijena s opskrbljivačem električne energije.

Za kupce iz kategorije poduzetništvo cijena se obračunava prema osobnom identifikacijskom broju (OIB) poduzetnika (ukupno za sva mjerna mjesta).

Što se tiče potpisanih ugovora koje članovi HOK-a imaju s HEP Opskrbom u okviru HOK Obrtnik plus projekta, napominjemo da isti i dalje ostaju na snazi, no za gore navedeno razdoblje primijenit će se obračun električne energije sukladan Uredbi Vlade, tj. limitirane cijene. Nakon isteka razdoblja važenja Uredbe, nastavljaju se primjenjivati ugovorene cijene.

Uredbom je također produljena primjena limitiranih cijena radne energije za kućanstva do visine 3.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije:

  • Za jedinstvenu tarifu (JT) – 0,070276 EUR/kWh,
  • Za višu i nižu tarifu: viša tarifa (VT) – 0,074789 EUR/kWh i niža tarifa (NT) 0,036697 EUR/kWh.

Ako kupci iz kategorije kućanstva prelaze visinu šestomjesečne potrošnje od 3.000 kWh, za razliku potrošnje energije plaća se navedena cijena uvećana za 50 %.

Za kupce iz kategorije kućanstvo cijena se obračunava pojedinačno za svako obračunsko mjerno mjesto.

Tekst Uredbe: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_09_107_1530.html

izvor: UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA