Javni poziv ugostiteljima za programe obilježavanja Rima

Zbog nemogućnosti da se osigura provođenje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja zaraze bolešću COVID-19 pri održavanju lokalnih manifestacija na otvorenim prostorima poput trgova i ulica, Grad Pazin odlučio je i ove godine obustaviti tradicionalnu organizaciju  obilježavanja blagdana „Rim“ u Pazinu. S ciljem njegovanja tradicije proslave Rim-a, a u skladu sa novonastalim uvjetima i epidemiološkim mjerama, Gradonačelnica Grada Pazina ovim Javnim pozivom potiče i pruža nepovratne potpore lokalnim ugostiteljima za organizaciju prigodnog programa obilježavanja blagdana „Rim”.

Nepovratne potpore ugostiteljima s područja grada Pazina dodjelit će se za organizaciju programa u ugostiteljskim objektima povodom obilježavanja blagdana „Rim“ u Pazinu. Predloženi programi mogu biti kulturnog, zabavnog ili drugog prigodnog karaktera koji će se održati u subotu 07.kolovoza 2021.godine uz obavezno poštivanje svih epidemioloških mjera, Odluka i Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 koji u to vrijeme budu na snazi.

Maksimalni iznos potpore je 5.000,00 HRK (slovima: pettisućakuna) po prihvaćenom programu. Odobrena potpora isplaćuje se nakon realizacije programa ukoliko zadovoljava kriterije, i to u realnom iznosu dostavljenih računa (umanjeno za PDV ako je primjenjivo), ali ne više od 5.000,00 HRK za svaki pojedinačno prijavljeni program.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu potpore je zaključno do 29. srpnja 2021. godine u 14.00 sati bez obzira na način prijave. Naknadno ugovoreni programi neće se moći financirati.

Ukoliko se epidemiološke mjere do trenutka organizacije programa izmjene na način da nije moguće i/ili nije preporučljivo organizirati planirani/ugovoreni program dozvoljava raskid Ugovora inicirano sa bilo koje ugovorne strane najkasnije do trenutka održavanja programa.

Tekst Javnog poziva sa detaljnijim uvjetima i pratećom dokumentacijom za podnošenje prijave možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV za dodjelu potpora ugostiteljima-RIM 2021.pdf

Obrazac Prijave na Javni poziv_Rim 2021.docx

Obrazac Izjava o korištenim državnim potporama.doc

Skupna izjava.doc

izvor:https://www.pazin.hr/javni-poziv-ugostiteljima-za-programe-obiljezavanja-rima/