ZAŠTO BAŠ OBRT ?!?

Zato što je obrt vrlo jednostavno i povoljno registrirati. Dovoljno je prijaviti se putem online servisa e-Obrt i iz svog naslonjača registrirati obrt u par klikova! Dopušteno je obavljanje svake gospodarske djelatnosti koja nije zakonom zabranjena, obrt može registrirati svaka punoljetna osoba ali i stranac. Nije potreban temeljni kapital.Ako naknadno želite određene podatke vezane uz obrt nadopuniti ili promijeniti – isto je vrlo jednostavno i povoljno – cijena izmjene iznosi 60,00 kn). Potrebno je putem iste poveznice e-Obrt unijeti željenu izmjenu (promjena adrese, izmjena djelatnosti (dodavanje nove ili brisanje stare) i sl.) Za iste promjene u nekim drugim oblicima poslovanja potrebno Vam je puno više i vremena i novaca.

Što ako želite zaposliti radnika? Naravno, obrt može i zapošljavati druge osobe. Kod zapošljavanja u obrtu nema ograničenja broja zaposlenih. Plaća radnika je trošak poslovanja, osim ako se niste odlučili za paušalno oporezivanje. Zapošljavanjem radnika putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili prijemom na stručno osposobljavanje za radno mjesto obrtnik može koristiti mjere sufinanciranje (poveznica) a novi radnici uz zadovoljavanje određenih uvjeta dodatna su porezna olakšica za obrtnike.

Točna je i činjenica i svakako jedna od velikih prednosti obrta da obrtnik, fizička osoba, može obavljati jednu ili više djelatnosti za svoj račun, a pritom se može koristiti pomaganjem članova obiteljskog kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Obrt uz rad? Zašto ne! Obrt možete registrirati i ako ste već u radnom odnosu na nekom drugom radnom mjestu a više o prednostima ovakvog načina poslovanja pogledajte na poveznici:
https://www.hok.hr/…/posebne-mogucnosti-obavljanja-obrta

Bitno je koliki promet očekujete (ili već ostvarujete) u svom poslovanju. Ukoliko procjenjujete da ćete u obrtu imati izdanih i naplaćenih računa (primitaka) na nivou godine u iznosu manjem od 300.000,00 kn razmislite o prijavi tzv. paušalnog obrta. O čemu se radi? Nakon što registrirate obrt, imate rok od 8 dana da nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijavite kako želite da se Vaš obrt oporezuje. Napominjemo da ovakvu ODLIČNU mogućnost imaju samo obrti, te je ovo još jedna od velikih prednosti registracije obrta. Naime, nismo svi kao poduzetnici isti – netko će možda imati velik promet, ali manju zaradu jer se bavi nekom vrstom trgovine; netko će pak imati mali promet, ali će mu gotovo cijeli promet biti i zarada. Dakle, ukoliko ste u ovoj situaciji, i nemate velike troškove, ovakva opcija izbora oporezivanje je vrlo povoljna za početak vašeg poslovanja.

Ako je očekivani promet (zbroj izdanih računa) Vašeg obrta veći na nivou godine od 300.000,00 kuna, tada je još uvijek povoljnije za Vas registrirati obrt i izabrati oporezivanje prema Zakonu o porezu na dohodak, sve dok Vaša zarada (primitci umanjeni za troškove) na nivou godine iznosi manje od 350.000,00 kn! Ukoliko kao obrtnik uzdržavate dijete ili neku drugu osobu … obračun poreza je još manji!

Što ako premašite i iznos zarade kada Vam je povoljnije obračunavati i plaćati porez na dobit? Tada na kraju godine, zaključno do 15.siječnja iduće godine, dostavite u nadležnu ispostavu Porezne uprave izjavu da želite ući u sustav poreza na dobit. Nema potrebe da mijenjati registracijski oblik i na taj način imate dodatne troškove Vašeg poslovanja. Više o tome svakako pročitajte ovdje (link). Jednako tako, ukoliko vam se smanji promet te vam postane povoljnije prijeći na paušalni način oporezivanja, niti to nije problem – o istom odlučujete svake godine do 15.siječnja ovisno o parametrima vašeg poslovanja.

Od ostalih prednosti poslovanja obrta, valja istaknuti i činjenicu da ukoliko kao obrt isplatite predujam svom dobavljaču, isti će Vam se evidentirati kao trošak (osim ako to nije predujam za nabavku dugotrajne imovine), što je velika prednost kod oporezivanja u odnosu na neke druge registracijske oblike. Ovo je svakako izuzetno važno pogotovo za poslovanje krajem poslovne godine kada je moguće upravo avansnim uplatama postići bolje uvjete na tržištu.

Bavite li se proizvodnjom ili veleprodajom, nabavka vašeg repromaterijala ili robe za daljnju prodaju trošak su poslovanja u trenutku kad iste platite, a ne tek u trenutku kad isto prodate (što je jedini ispravni način obračuna kod drugih oblika registracije poslovanja). Smatramo da je ovo velika prednost također kod registracije obrta te izuzetno bitno kod poduzetnika koji žele većom kupovinom osigurati bolje nabavne cijene i ostale uvjete.

Radite li samo dio godine i ne isplati vam se imati registriranu djelatnost za ostatak godine radi troškova poslovanja? Nema problema jer se obrt može obavljati i sezonski, 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Također, sa radom obrta ne morate započeti odmah kada ste ga i registrirali čekate li neku dozvolu ili se u međuvremenu dogodio neki drugi razlog zbog kojeg vam se ne isplati odmah početi sa radom. Rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice. Obrtnik može privremeno i obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o čemu pisano izvješćuje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana obustave (npr. zbog nenadanog dužeg putovanja ili sl. razloga iz kojeg niste u mogućnosti neko vrijeme raditi).

Trebate izvoziti u treće zemlje ili uvoziti iz njih? Ili možda želite isporučivati robu/usluge u zemlje EU ili iz istih stjecati robu ili usluge – ništa nije problem, jer obrt nema ograničenja za navedeno. Jedino što je potrebno prije ovakvog poslovanja osigurati PDV ID broj ili EORI broj, a više o tome možete pročitati ovdje: https://www.hok.hr/…/zahtjev-za-registriranje-potrebe…

Može li više osoba registrirati obrt? Može – zovemo ih ortacima i u ovakvom načinu registracije obrta poslovanje i konačni obračun poreza može Vam biti još povoljniji. Možete li zatvoriti obrt ako nemate potvrdu Porezne uprave o podmirenim dugovanjima? Možete. Možete li …. Možete! Sigurno ćemo naći rješenje – kontaktirajte nas https://www.hok.hr/kontakt