20. međunarodni bjelovarski sajam i XIII. Obrtnički i poduzetnički sajam Požega 2012

Objavljeno: 20.08.2012

U prilogu se nalaze informacije i prijavni materijali vezani uz pripremu dva obrtnička i poduzetnička sajma koji su ušli u Plan sajmova Hrvatske obrtničke komora za 2012. godinu…

–       20. međunarodni bjelovarski sajam, koji će se održati u terminu od 07.-09. rujna 2012. godine, na sajamskom prostoru  u Gudovcu,  primljene od suorganizatora sajma, Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije, te

–       XIII. Obrtnički i poduzetnički sajam Požega 2012, koji će se održati od 21.-23. rujna 2012. godine u Požegi, primljenu od organizatora sajma, Obrtničke komore Požeško-slavonske županije.