15. Sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva-SASO 2013.

Objavljeno: 26.08.2013

Hrvatska obrtnička komora je dostavila pozivno pismo namijenjeno svim Područnim obrtničkim komorama koje sadrži uvijete nastupa i rokove prijave nastupa članova HOK-a na 15. Sajmu obrtništva, male privrede i poduzetništva koji će se održati u sklopu sajma SASO 2013 , koji se održava na Platou Žnjan u Splitu, od 23.-27. listopada 2013. godine, a primljene od  Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske  županije kao suorganizatora spomenutog sajma. 

Sajam je uvršten u Plana nastupa članova HOK-a na međunarodnim i regionalnim sajmovima HOK-a za 2013. godinu, te sukladno Pravilniku o organizaciji nastupa obrtnika  na sajmovima u zemlji i inozemstvu, članovi HOK-a koji prijave svoj nastup na spomenutom sajmu, ukoliko kod njih nije evidentirano dugovanje prema Komorskom sustavu HOK-a, imaju pravo na sufinanciranje nastupa na spomenutom sajmu, u postotku od 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora.

 Radi što kvalitetnije pripreme, organizatori sajma mole da svoje prijave pošaljete jedan primjerak tvrtci „Sajam Split“, na e-mail: sanja.vukovic@sajamsplit.hr ili telefaks : 021 435-533, te kopiju Područnoj obrtničkoj komori Splitsko-dalmatinske županije  na e-mailnada.brezec@hok.hr ili telefaks: 021/ 470-282  najkasnije do 20. rujna 2013. godine.