Zaključak o mjeri za pomoć ugostiteljima -Covid -19

Objavljeno: 04.11.2020

Gradonačelnik Grada Pazina donio je Zaključak o mjeri za pomoć ugostiteljskim objektima tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kojim se uređuje potpora ugostiteljskim objektima na području Grada Pazina za nabavu ili najam opreme za rad terasa u zimskim mjesecima 2020. godine. Omogućuje se sufinanciranje nabave ili najma vanjskih grijalica za ugostiteljske objekte (plinske,  električne ili sl.), deka za prekrivanje gostiju, šatora (gazebo ili slično).

Sukladno važećim odredbama Odluke o komunalnom redu, privremene pokretne naprave i stvari (šatori, gazeba i sl.) ne smiju se postavljati bez odobrenja nadležnog odjela Grada. Po vrsti materijala, obliku i veličini moraju biti primjerene lokaciji tako da ne nagrđuju opći izgled ulice i tog dijela Grada, te moraju zadovoljiti ostale uvjete s aspekta dimenzija i sigurnosti.  Zahtjevu za izdavanje odobrenja podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu.

Zaključak ugostitelji.pdf

izvor: https://www.pazin.hr/zakljucak-o-mjeri-za-pomoc-ugostiteljima-covid-19/