14.Sajam obrtništva i male privrede u Splitu od 24.do 28. listopada 2012. godine

Objavljeno: 31.08.2012

Hrvatska obrtnička komora dostavlja informaciju vezanu uz pripremu 14.Sajam obrtništva i male privrede, koji će se održati u sklopu 17. Sajam SASO 2012., u  terminu od 24.-28. listopada 2012. godine, na sajamskom prostoru  Plato Žnajn u Splitu, primljene od suorganizatora sajma, Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije…

 14. Sajam obrtništva i male privrede Split 2012.  uvršten je kao regionalni sajam u Plana nastupa članova HOK-a na međunarodnim i regionalnim sajmovima HOK-a za 2012. godinu, te sukladno aktualnom Pravilniku o organizaciji nastupa obrtnika  na sajmovima u zemlji i inozemstvu, članovi HOK-a koji prijave svoj nastup na spomenutom sajmu, ukoliko kod njih nije evidentirano dugovanje prema Komorskom sustavu HOK-a, imaju pravo na sufinanciranje nastupa na spomenutom sajmu, u postotku od 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora.

Zainteresirani obrtnici Udruženja obrtnika Pazin se mogu javiti direktno u Udruženje obrtnika Pazin, ili telefon 052-621-271, e-mail: uo.pazin@hok.hr radi daljnjih uputa za prijavu na naprijed navedeni sajam.